Oude begraafplaats Colmschate

In de directe nabijheid van de oude historische begraafplaats Colmschate werden al in de late brons- en vroege ijzertijd de stoffelijke resten van mensen bijgezet. Opvallend op de begraafplaats zijn de vier grote rode beuken, die aan het begin van de vorige eeuw (1904) zijn geplant. Van oost naar west en van noord naar zuid lijken de hoofdpaden een kruis te vormen. De begraafplaats, toen nog kerkhof genoemd, is rond 1830 aangelegd door ingezetenen van de Gooijer Mark. De begraafplaats is niet gesloten. De laatste bijzettingen vonden plaats in 1982. Op de begraafplaats komen grote open plekken voor. Hier zijn wel mensen begraven, maar hun veelal houten gedenktekens waren niet zo duurzaam en zijn bijna allemaal vergaan.

Ligging: Swormincksweg Colmschate (52°14'52.11'' N 6°13'19.46'' O)