Familiebegraafplaats Cost Budde Diepenveen

De Familiebegraafplaats Cost Budde in Diepenveen, die nog steeds gebruikt wordt, is een van de weinige privé begraafplaatsen in Nederland. Hier rusten de overledenen van de uit de gegoede burgerij van Deventer afkomstige familie Cost Budde. De graven zijn omgeven door statige beuken, eiken en een diepe sloot. Die sloot is, zoals bij elke begraafplaats in een zeer natte omgeving, aangelegd om de begraafplaats op te hogen en te draineren.

Ligging: Molenweg Diepenveen (52°17’38.3’’ N 6°08’51.62’’ O)